Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Viktig informasjon

3. desember 2014 kl. 14:19

Journalsystem

Vi har Infodoc journalsystem. Så dersom du bytter fastlege til oss så vil vi helst at vi skal få journal fra tidligere lege på CD.

23. april 2012 kl. 08:57

Angående timer bestilt på sms

Dersom du bestiller time pr sms og ikke møter opp, blir du belastet for timen.

Det henstilles også å skrive hva du ønsker time til. Dette for å vite hastegraden av timebestillingen og hvor lang tid vi skal reservere.

9. desember 2011 kl. 08:53

Angående betaling

Vi anbefaler aller våre pasienter om å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester.

Ved utskrift/tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr, for tiden kr 56,-.

All fakturering og innkreving administreres av Melin Collectors. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med oss overføres til Melin Collectors.

4. mai 2011 kl. 13:15

15. august 2011 innfører vi Time Samme Dag

Det blir ikke lenger ventetid for å få time hos din fastlege, vi rydder i timebøkene - du bestiller rett og slett legetime den dagen du trenger det.

Time samme dag er blant annet et tiltak for å korte ned ventetiden både på telefonen og på venterommet. Timebestilling via SMS sparer tid for både pasienten og sekretæren.

Legen starter dagen med tomme timer fra kl. 10.00 til kl. 11.30 og fra kl. 13.00 og ut dagen slik at alle får time samme dag de bestiller. Timebestiling skjer ved SMS (eller telefon). Disse konsultasjonene er maks 15 minutter, så pasientene må oftere enn før begrense seg til en problemstilling pr konsultasjon. Andre problemstillinger kan tas opp på ny time innen få dager. Hvis ikke fastlegen din har ledige timer vil du få tilbud om time samme dag hos annen lege hos oss.

Timer frem til kl. 10.00 er forhåndsbestilte timer som før (altså ikke med i Time Samme Dag) og kan f.eks brukes til diabeteskontroll, helsekontroll, attester, kirurgi, timer med tolk osv. Husk at i Time Samme Dag systemet blir det vanskelig å få time frem i tid, men mye lettere å få time samme dag du bestiller.

18. april 2011 kl. 09:55

VENTETID - ET NØDVENDIG ONDE

 

Legekontoret har lav/ingen terskel for å ta imot pasienter som kan være alvorlig syke. Vi må ofte forholde oss til syke mennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikke kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente lenge. Å måtte vente i 30-60 minutter på en forhåndsavtalt time oppleves selvfølgelig som irriterende og unødvendig. Vi håper det er en trøst og en sikkerhet å vite at også du vil bli prioritert til rask behandling den dagen du skulle være i en slik situasjon, selv om du ikke rakk å bestille time først.

Ber derfor om forståelse for at det iblandt er ventetid ved legekontoret.

13. januar 2011 kl. 09:51

Åpningstider laboratoriet: 08.30 - 14.00

Obs!  Fredag må blodprøvene tas før 12.30.

Dersom man kommer uten time for å ta blodprøver som er rekvirert av lege, må det beregnes litt ventetid før prøven blir tatt.