SMS via HelseRespons besvarer ikke etter 1.8.18.

12. juli 2018

Vi er gått over til helsedirektoratets kontakt tjeneste helsenorge.no. Denne tjenesten fungerer allerede og er kostnadsfri.

 

 

Nytt angående time samme dag.

23. mai 2018

For å få time samme dag må dere fra nå av ringe. Dere kan også opprette e-kontakt via Helse-Norge og be om time. Det er viktig at dere presiserer hastegrad og hva det gjelder for at dere skal få rask time.

 

 

Dialog via Helse Norge

13. april 2018

Du kan nå bestille time og resept, starte e-konsultasjon med fastlegen eller få svar på enkle, praktiske sprøsmål (eKontakt) gjennom helsenorge.no

Ved første gangs innlogging på helse Norge må du huske å gi samtykke til bruk. Pass også på at din telefon og epost står under varslinger slik at du får beskjed når legen svarer deg.

Vær oppmerksom på at denne tjeneste ikke må brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp. Bruk da tlf 55 277170 eller ring legevakten (116117). Ved livstruende sykdom ring 113.

 

 

Orientering: kun blodprøver uten time til lege samme dag

6. oktober 2017

Hvis du går på laboratoriet på Haukeland sykehus koster det deg ingenting å ta blodprøven.

Hvis du har rekvisisjon fra annen lege enn ved Sletten Allmennpraksis må du ha time til lege her for vurdering av prøvene for å kunne ta prøvene her hos oss. Dette vil være en kort time der legen vurderer prøvene og gir råd med tanke på de prøver som skal tas. Legen må rekvirerer prøvene på ny i vårt laboratorie system. Det vil da være satt av 5 minutter for dette. Dette er for å kvalitetssikre prøvene og for å sikre at rekvirerende lege også får svaret. Du vil få time innen 15-30 minutter, noen ganger raskere. Hvis de er rekvirert av en annen lege som f.eks. spesialister kan du gå til deres laboratorium og ta prøvene eller til sykehus hvis du ikke ønsker konsultasjon her.

Det gjøres oppmerksom på at disse konsultasjonene er korte og nye medisinske problemstillinger kan da ikke tas opp.

Hvis legen din her ved Sletten Allmennpraksis enten har bedt deg om å komme å ta prøver i forkant av en time eller som en kontroll kan du få gjort dette uten time.

 

 

Time samme dag

29. mars 2017

Du kan bestille legetime den dagen du trenger det. Hvis du ønsker rask time er det viktig at du gir oss ett stikkord på hva timen gjelder.

Men noen problemstillinger egner seg bedre når det er satt av mer tid. Kontrolltimer, sammensatte problemstillinger og prosedyrer egner seg ikke for time samme dag, og vi ber derfor om at det oppgis kort årsak (stikkord) ved bestilling.

Timer tidlig på dagen brukes til diabeteskontroll, helsekontroll, attester, kirurgi, timer med tolk osv.

 

Journalsystem

3. desember 2014

Vi har Infodoc journalsystem. Så dersom du bytter fastlege til oss så vil vi helst at vi skal få journal fra tidligere lege på CD.